Site Overlay

Vragen of interesse?

Plan telefonisch een gesprek:
Bereikbaar

Bereikbaar

Maandag: 09.00 tm 17.00
Woensdag: 09.00 tm 13.00
Donderdag: 09.00 tm 14.00

Missie en visie

Iedereen heeft behoefte aan een plek waar je je veilig voelt. Een stabiele basis waarin je fouten durft te maken en mag leren. Een plek waar je jezelf kan zijn, waar jij je thuis voelt. Dit is niet voor een ieder vanzelfsprekend. Soms komt het voor dat een thuis geen veilige plek is of denk je zelf dat het op een andere plek beter met je zou kunnen gaan.

Vanuit de cultuur van de oprichters van di-rumah, is een thuis zeer belangrijk. Di-rumah betekent ‘thuis’ in het Maleis en verwijst naar de doelstelling van de organisatie: het bieden van een veilige basis van waaruit cliënten verder kunnen ontwikkelen. Het is een initiatief ontstaan naar aanleiding van ervaringen van jongeren en medewerkers, dat continuïteit, veiligheid, persoonlijke aandacht en deskundigheid van personeel, zeer belangrijke onderdelen zijn om te kunnen komen tot ontwikkeling. Deze ervaringen vormen, samen met de normen en waarden vanuit de eigen opvoeding, het grondbeginsel van di-rumah: een plek waar men zich thuis voelt, kan groeien.

Stats

Here you can showcase the x number of stats

Medewerkers

Raymond Manuputty

Raymond Manuputty

Raymond is de initiatiefnemer van di-rumah. Hij heeft ruim 10 jaar werkervaring binnen de verschillende afdelingen van de jeugdzorg, zowel in de gesloten, besloten als open setting. Hij deed hier ervaringen op met jongeren met gedragsproblemen, ADHD en autisme. In het werken met jongeren gaat hij uit van de gezonde kant en sluit hij aan bij de kwetsbaarheden. Veel draait om persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Hij is trots op di-rumah om dat hier binnen een huiselijke sfeer, met aandacht voor ieder individu, gewerkt wordt aan de toekomst.

David Rinsampessy

David Rinsampessy

David Rinsampessy is GZ-psycholoog en coördinator van de woontrajecten van Di-rumah. In zijn werk richt hij zich op de kwaliteiten van de persoon, doet hij een appèl op de krachten van mensen en houdt hij rekening met de kwetsbaarheden. Hij is betrokken bij intakes, evaluaties en situaties die in het woontraject extra aandacht verdienen. Hij heeft onder meer ervaring binnen de verschillende afdelingen van de GGZ (Autisme, Angst, Stemmingen Psychose). Binnen Di-rumah richt hij zich met name op het stroomlijnen van de trajecten in samenwerking met de woonbegeleiders en het organiseren van deskundigheidsbevordering. Gezamenlijk met de overige leden van de directie bewaakt hij de kwaliteit van het leef- en begeleidingsklimaat bij Di-rumah.

Ista Sinay

Ista Sinay

Vanuit mijn Molukse opvoeding heb ik zorgzaamheid meegekregen. Altijd waken over het welzijn van je naaste, een helpende hand bieden als een ander het moeilijk heeft. Bij Di-rumah heb ik deze levenshouding voortgezet, het welzijn van de bewoner staat voorop. “Wij zijn er in de eerste plaats om de jongeren een stap verder te helpen in het leven, tot het moment waarop ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen met onder meer de door ons aangereikte handvatten.” De naam Di-rumah (wat thuis betekent) doet onze instelling eer aan. Zoals wij van huis uit gewend zijn doen wij ons best om de bewoners zich thuis te laten voelen.

Manon Hendriks

Manon Hendriks

Binnen Di-rumah ben ik werkzaam als begeleider en coördineer ik alle begeleidingstrajecten binnen di-rumah. Wanneer er vragen zijn, er intensieve gespecialiseerde begeleiding noodzakelijk is of trajecten moeizaam verlopen ben ik het eerste aanspreekpunt en extra inzetbaar. Als afgestudeerd sociaal pedagogisch hulpverlener heb ik ervaring in het werken met cliënten met een psychische kwetsbaarheid, zowel in een beschermde woonvorm als ambulant. Voorop staat voor mij dat iedere jongere zich thuis voelt en kan zijn wie hij is. Vanuit daar is er een stabiele basis om te werken aan dromen en wensen. Ik vind het prettig om samen te kijken naar waar eigen krachten en kwaliteiten liggen, om zo te komen tot mogelijkheden.

Desiree Hartgers

Desiree Hartgers

Na jarenlang in het onderwijs gewerkt te hebben, was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Bij Di- rumah vind ik precies wat ik zocht. Een mooie afwisseling tussen begeleiden, motiveren, stimuleren en veel persoonlijk contact. Als woonbegeleider binnen Di-rumah vind ik het belangrijk om de jongens een veilige haven te bieden, waarin structuur wordt geboden, aandacht is voor ieder individu en waar wij kijken naar mogelijkheden. Samen hard werken aan een stap richting zelfstandigheid. Ik hecht veel waarde aan groepsdynamiek, een prettig woonomgeving draagt bij aan een goede ontwikkelomgeving. Samen eten aan tafel, gezelschapsspelletjes spelen, aandacht voor de feestdagen of een dagje weg zijn dingen waar veel aandacht aan wordt besteed. Ik ben ervan overtuigd dat er altijd mogelijkheden zijn, dit is dan ook mijn manier van benadering. Sommige dingen duren misschien iets langer, maar blijf focussen op wat kan en laat dit succeservaringen worden. Ik geloof in het eigen kunnen van de jongens en motiveer hen dan ook dit eruit te halen en elke groei die zij doormaken bezorgt niet alleen hen een glimlach op het gezicht maar ook mij!

Mandy Klop

Mandy Klop

Het werken met deze doelgroep vind ik heel erg leuk en interessant. In de begeleiding kijk ik naar hetgeen de persoon wel kan. Graag zet ik de bewoners in hun kracht. Het glas is bij mij altijd halfvol. Met deze positieve insteek wil ik de juiste begeleiding en ondersteuning bieden. De afgelopen 12 jaar ben ik werkzaam geweest als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Hierin heb ik ervaren dat ieder persoon een uniek individu is. Dat wil dus ook zeggen dat ieder zijn eigen sterke kanten en leerpunten heeft. Vanuit deze visie zal ik de bewoners dan ook benaderen. Graag ondersteun ik waar nodig om de persoonlijke doelen te bereiken en daarnaast te werken aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de bewoners. Verder vind ik een huiselijke sfeer erg belangrijk en wil ik de bewoners graag een thuis bieden. Dat is tenslotte ook waar Di-rumah voor staat. Uit mijn ervaring weet ik dat als iemand zich in een veilige omgeving bevindt er meer ruimte is om te ontwikkelen.

Diana Peters

Diana Peters

Van huis uit heb ik mee gekregen, iedereen die bij jou in huis komt thuis te laten voelen. Door persoonlijke aandacht te geven kan je veel bereiken. ik werk al ruim 25 jaar in de zorg en welzijn en sinds begin juli 2018 bij di-rumah. Bij di-rumah heb ik het thuisgevoel. De mens zien in een ieder! Wat voor mij het begin is om welke stap dan ook, samen te kunnen maken.

Pauline Soethof

Pauline Soethof

Mijn naam is Pauline Soethof en ik ben sinds september 2018 werkzaam bij di-rumah. Toen ik voor het eerste hoorde over di-rumah sloeg mijn hart een slagje over. Een kleinschalige organisatie waarin er ruimte en tijd is voor de mens als individu. Waar je samen met elkaar kunt werken aan dat wat je nog te leren hebt. Waarin aandacht en nabijheid er voor zorgen dat je het gevoel hebt er niet alleen voor te staan. Dit moet wel een plek zijn waar ik met al mijn ziel en zaligheid kan doen waar ik goed in ben! Dit is precies wat ik heb gevonden bij di-rumah. In mijn huis probeer ik een huiselijke sfeer neer te zetten waarin we met elkaar leven, maar er ook ruimte is voor persoonlijke groei en aandacht. Waar je dat mag leren wat je nodig hebt om straks zo zelfstandig mogelijk de wijde wereld in te gaan. Waarin het niet erg is als je fouten maakt of iets nog niet lukt, maar waar ik naast je sta om je te helpen waar nodig. Een plek waar je mag zijn wie je bent en mag worden wat jij wil.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Voor casusbespreking en aanmelding kunt u contact opnemen met onze coördinator. Email: m.hendriks@di-rumah.nl tel.: 06-13 11 69 95