Over ons

Missie en visie

Iedereen heeft behoefte aan een plek waar je je veilig voelt. Een stabiele basis waarin je fouten durft te maken en mag leren. Een plek waar je jezelf kan zijn, waar jij je thuis voelt. Dit is niet voor een ieder vanzelfsprekend. Soms komt het voor dat een thuis geen veilige plek is of denk je zelf dat het op een andere plek beter met je zou kunnen gaan.

Vanuit de cultuur van de oprichters van di-rumah, is een thuis zeer belangrijk. Di-rumah betekent ‘thuis’ in het Maleis en verwijst naar de doelstelling van de organisatie: het bieden van een veilige basis van waaruit cliënten verder kunnen ontwikkelen. Het is een initiatief ontstaan naar aanleiding van ervaringen van jongeren en medewerkers, dat continuïteit, veiligheid, persoonlijke aandacht en deskundigheid van personeel, zeer belangrijke onderdelen zijn om te kunnen komen tot ontwikkeling. Deze ervaringen vormen, samen met de normen en waarden vanuit de eigen opvoeding, het grondbeginsel van di-rumah: een plek waar men zich thuis voelt, kan groeien.

Beschermd wonen en ambulante begeleiding

Di-rumah biedt gespecialiseerde begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met een stoornis binnen het autistisch spectrum en aanverwante psychische problematiek (adhd, depressie, persoonlijkheidsproblematiek). Een doelgroep die vraagt om een specifiek zorgaanbod; een veilige, rustige (thuis)omgeving, waarin cliënten kunnen stabiliseren d.m.v. structuur en persoonlijke aandacht.

Kleinschalig, pragmatisch, samenwerkend en met oog voor ieder individu. Di-rumah biedt cliënten een ‘thuis’, een stabiele basis waarin zij zichzelf kunnen zijn. Er echt zijn, waardoor de cliënt zich gezien en gehoord voelt. Wij bieden ondersteuning op maat en zijn gericht op ontwikkeling. De focus ligt op stabiliseren en tegelijkertijd op trainen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Door onze specifieke kennis van stoornissen binnen het autistisch spectrum en aanverwante psychiatrische problematiek en onze intensieve samenwerking met de specialistische GGZ, bieden wij met ons team een veilige en deskundige omgeving waarin continuïteit, duidelijkheid en structuur centraal staan. Wij werken met een team ervaren, deskundige en betrokken begeleiders, aangestuurd door een GZ psycholoog, gemonitord door coördinator.

De begeleiding kan worden vormgegeven in zowel ambulante setting als in een beschermd wonen setting. Daarnaast kunnen cliënten op indicatie gebruik maken van een 24-uurs telefonische bereikbaarheid.

Aandacht voor ieder individu
Gericht op ontwikkeling
Deskundig personeel

Werkwijze

Om in aanmerking te komen voor begeleiding van di-rumah, is een WMO indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door de verwijzer. In deze is dit het Sociaal wijkteam Arnhem

Na een verwijzing vanuit het wijkteam volgt er eerst een kennismakingsgesprek (de intake). In dit gesprek wordt samen met de cliënt gekeken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Wanneer het vanuit beide kanten akkoord is dan plannen we een tweede gesprek; het startgesprek. In het startgesprek leggen we samen de startdatum vast en maken we (praktische) afspraken.

Hoe het verder verloopt hangt af van het traject. Dit is mede afhankelijk van de indicatie (grootte en uursoort). Er wordt standaard gewerkt met een begeleidingsplan van waaruit we de begeleiding vormgeven. De begeleiding die wordt geboden, vindt plaats op alle levensgebieden.

Benieuwd naar wie wij zijn?

Niet toegestaan. Deze content is beveiligd.