Re-Connect – Werkwijze

Werkwijze

SOCIAAL WIJKTEAM ARNHEM  
Begeleiding van Re-Connect wordt gefinancierd vanuit de WMO. Om hiervoor in aanmerking te komen kun je contact opnemen met een wijkcoach van het Sociaal Wijkteam Arnhem. Er volgt een eerste gesprek, waarin besproken wordt welke hulp nodig is om aan te sluiten bij jouw specifieke vragen, doelen en wensen. Daarna kunnen jullie contact opnemen met Re-Connect voor een aanmelding.

AANGEMELD, EN DAN?
Als je bij Re-Connect wordt aangemeld, dan volgt er eerst een kennismakingsgesprek (de intake). In dit gesprek bekijken we samen of de begeleiding van Re-Connect bij jou aansluit. We streven er naar om je na een week te laten weten welke opties we voor jou hebben, en als er van beide kanten akkoord is, plannen we het tweede gesprek; het startgesprek. In dit gesprek leggen we samen de startdatum vast en maken we (praktische) afspraken. We maken samen een begeleidingsplan met doelen en acties, van waaruit we de ambulante begeleiding gaan inrichten.

AMBULANTE BEGELEIDING
Re-Connect biedt ambulante begeleiding, aan jongvolwassenen met een eigen woonplek. Wanneer iemand tijdelijk ergens anders verblijft (kliniek, of andere woonvoorziening) kan ambulante begeleiding ondersteunend zijn aan de behandeling om de overgang naar zelfstandig wonen (weer) mogelijk te maken. Re-Connect kan op elk moment starten met ambulante (intensieve) begeleiding. In overleg met het wijkteam (en eventueel de betrokken behandelaar) maken we hier afspraken over. Re-Connect biedt specialistische ondersteuning waarbij een verpleegkundige of begeleider (op afspraak) thuis langs komt. Het team van Re-Connect heeft veel expertise op het vlak van verslaving en psychiatrie, en biedt hulp op alle leefgebieden. Wanneer verslaving een rol speelt, gaan we ervan uit dat het opnieuw maken van verbinding met jezelf (re-connect) noodzakelijk is om zelfvertrouwen op te bouwen en te ontwikkelen. Wanneer sprake is van een van onderstaande exclusiecriteria kunnen wij helaas geen begeleiding bieden; – Justitiële trajecten – Gedragsproblemen op de voorgrond – Antisociale persoonlijkheid op de voorgrond

BEGELEIDING EN EIGEN BIJDRAGE
Hoeveel begeleiding je krijgt hangt af van de beschikking die wordt afgegeven door het wijkteam. Dit bespreken we vooraf, en tijdens het traject, samen met jou en de wijkcoach die bij jou betrokken is. Voor de begeleiding door Re-Connect betaal je een eigen bijdrage aan het CAK. Je kunt hierover meer informatie vinden op www.hetcak.nl.

Niet toegestaan. Deze content is beveiligd.