Werkwijze

Heb jij Autisme of andere problemen zoals bijvoorbeeld een depressie of adhd en ben je op zoek naar begeleiding?

Wij bieden hulp bij alles waar je tegenaan loopt in het leven. Zoals je in onze visie hebt kunnen lezen, vinden wij het belangrijk om hierbij te zorgen voor een veilige sfeer waarin jij je kunt en durft te ontwikkelen. We brengen jouw wensen en doelen in kaart en werken samen met jou toe naar zelfstandigheid. In de begeleiding staan wij naast je en onderzoeken we wat jouw kwaliteiten zijn en waar je nog hulp bij nodig hebt.

In sommige gevallen kunnen wij je helaas geen begeleiding bieden. Als je een verslaving hebt, zoals een drank- of drugsverslaving én deze op de voorgrond aanwezig is, dan kunnen wij jou helaas niet begeleiden.

HET SOCIAAL WIJKTEAM ARNHEM 
Om begeleiding van di-rumah te kunnen ontvangen heb je een indicatie nodig. Hiervoor neem je contact opnemen met het Sociaal Wijkteam Arnhem. Je krijgt dan een keukentafelgesprek met een wijkcoach. In dit gesprek wordt er samen met jou gekeken of di-rumah jou mogelijk passende begeleiding kan bieden. De wijkcoach kan jou dan aanmelden bij di-rumah.

AANGEMELD, EN DAN?
Als je bij ons wordt aangemeld, dan volgt er eerst een kennismakingsgesprek (de intake). In dit gesprek bekijken we samen of di-rumah jou passende begeleiding kan bieden. Na de intake ontvang je ongeveer na één week bericht met de opties die wij voor jou hebben. Als we het er beiden over eens zijn dat di-rumah een goede plek voor jou is, dan plannen we het tweede gesprek; het startgesprek. In het startgesprek leggen we samen de startdatum vast en maken we (praktische) afspraken. We maken samen een begeleidingsplan van waaruit we de begeleiding gaan starten. 

Hoe het traject verder verloopt hangt af van jouw wensen, verwachtingen, doelen en toekomstplannen.

Ambulante begeleiding

Beschermd wonen

24 uurs bereikbaarheid

Beschermd wonen en ambulante begeleiding

Ben jij tussen de 18 en 30 jaar oud en op zoek naar een woonplek of ambulante ondersteuning?

AMBULANTE BEGELEIDING
Je hebt al een eigen woonplek (of huurt een studio van di-rumah), maar hebt hulp nodig bij dingen waar je tegenaan loopt in het leven. Di-rumah biedt jou ondersteuning waarbij een begeleider op afspraak bij jou thuis langs komt. Samen maken jullie een begeleidingsplan. Op basis van jouw wensen en doelen richten jullie de begeleiding in.

BESCHERMD WONEN
Op jezelf wonen, maar nog niet helemaal zelfstandig? Dat kan! Di-rumah heeft naast ambulante begeleiding ook de mogelijkheid om jou begeleiding te bieden in een van onze woonhuizen. Je huurt een kamer in een van onze huizen. Dit is dan ook echt jouw kamer! De gemeenschappelijke voorzieningen deel je met 3 medebewoners. Op onze huizen is overdag begeleiding aanwezig. Elk huis heeft een vaste begeleider en structuur. De begeleider is jouw vaste aanspreekpunt. Jullie werken samen aan jouw doelen en werken toe naar een zelfstandige woonplek.

DE INDICATIE
Hoeveel begeleiding je krijgt hangt af van jouw indicatie.

Verwijzing

Om begeleiding van di-rumah te kunnen ontvangen en/of bij di-rumah te kunnen wonen, heb je een verwijzing nodig van het Sociaal Wijkteam Arnhem. Neem hiervoor contact op met het wijkteam van jouw regio via www.wijkteamsarnhem.nl. Wanneer jouw wijkcoach (mondeling of schriftelijk) akkoord geeft voor begeleiding en/of wonen bij di-rumah dan plannen wij met jou een kennismakingsgesprek.

Voor de begeleiding bij di-rumah betaal je een eigen bijdrage aan het CAK. Je kunt hierover meer informatie vinden op www.hetcak.nl.

Niet toegestaan. Deze content is beveiligd.