Voor verwijzers

Waarvoor kunt u bij di-rumah terecht?

Di-rumah biedt (gespecialiseerde) begeleiding op maat aan jongeren en jongvolwassenen met een stoornis binnen het Autistisch spectrum en aanverwante psychische problematiek (adhd, depressie, persoonlijkheidsproblematiek)*. Wij bieden ondersteuning op maat en zijn gericht op behoud en ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Er wordt gewerkt vanuit het ‘naast elkaar’ principe, waarin de vertrouwensband een waardevol gegeven is om samen te werken aan iemand zijn wensen en doelen. Door hierbij rekening te houden met iemand zijn kwaliteiten en kwetsbaarheden, zorgen wij er samen met de cliënt voor dat doelen realistisch zijn en behaald worden.

Op dit moment verlenen we deze (intensieve) specialistische begeleiding, zowel in beschermde setting als in ambulante setting op basis van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Onder leiding van een GZ-psycholoog wordt er (op afspraak) intensieve specialistische begeleiding geboden. De samenstelling van het traject wordt bij de intake vastgesteld. De zorgvraag en wens van de cliënt is onze leidraad. De begeleiding zorgt voor behoud en compensatie van de zelfredzaamheid. In praktische zin ondersteuning en aansturing, zodat de cliënt in staat is om met zijn mogelijkheden en beperkingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren: het ondersteunen bij en oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie.

* Uitsluitingscriteria: Cliënten waarbij verslaving op de voorgrond aanwezig is zullen bij voorbaat worden geweigerd.

Verwijzers

Voor een verwijzing kunt u terecht bij:

Wachttijden

Wij proberen de wachtlijst zo kort mogelijk te houden. U kunt de wachttijd hieronder terug vinden. De wachttijden op de website zijn een indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Voor een eventuele spoedplaatsing kan contact worden opgenomen.

De huidige* wachttijd tot een kennismakingsgesprek (intake) bedraagt:
Tijdelijke stop nieuwe cliënten

De huidige* wachttijd tot de start van ambulante begeleiding bedraagt:
Tijdelijke stop nieuwe cliënten

De huidige* wachttijd tot plaatsing op een van onze woonlocaties bedraagt:
Tijdelijke stop nieuwe cliënten

*Laatst bijgewerkt: 25-01-2024

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat.
Email adres: secretariaat@di-rumah.nl
Telefoon: 06 20 56 35 00

Voor casusbespreking en aanmelding kunt u contact opnemen met onze coördinator.
Email adres: m.hendriks@di-rumah.nl
Telefoon: 06 13 11 69 95

Niet toegestaan. Deze content is beveiligd.