Team di-rumah

Benieuwd naar wie wij zijn? Ontmoet ons hier!

IMG_0679

Raymond Manuputty

Directie

Raymond is de initiatiefnemer van di-rumah. Hij heeft ruim 10 jaar werkervaring binnen de verschillende afdelingen van de jeugdzorg, zowel in de gesloten, besloten als open setting. Hij deed hier ervaringen op met jongeren met gedragsproblemen, ADHD en autisme. In het werken met jongeren gaat hij uit van de gezonde kant en sluit hij aan bij de kwetsbaarheden. Veel draait om persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Hij is trots op di-rumah om dat hier binnen een huiselijke sfeer, met aandacht voor ieder individu, gewerkt wordt aan de toekomst.

David Rinsampessy

Directie

David is GZ-psycholoog en coördinator van de woontrajecten van di-rumah. In zijn werk richt hij zich op de kwaliteiten van de persoon, doet hij een appèl op de krachten van mensen en houdt hij rekening met de kwetsbaarheden.
Hij is betrokken bij intakes, evaluaties en situaties die in het woontraject extra aandacht verdienen. Hij heeft onder meer ervaring binnen de verschillende afdelingen van de GGZ (Autisme, Angst, Stemmingen, Psychose).
Binnen di-rumah richt hij zich met name op het stroomlijnen van de trajecten in samenwerking met de woonbegeleiders en het organiseren van deskundigheidsbevordering. Gezamenlijk met de overige leden van de directie bewaakt hij de kwaliteit van het leef- en begeleidingsklimaat bij di-rumah.

IMG_0683 1
IMG_0681

Manon Hendriks

Zorgcoördinator

Manon werkt binnen di-rumah als zorgcoördinator. In samenwerking met David is zij verantwoordelijk voor het verloop van de woon-/zorgtrajecten. Wanneer er vragen zijn, er intensieve gespecialiseerde begeleiding noodzakelijk is of trajecten moeizaam verlopen is Manon het eerste aanspreekpunt en extra inzetbaar.

Als afgestudeerd sociaal pedagogisch hulpverlener heeft Manon ervaring in het werken met cliënten met een psychische kwetsbaarheid, zowel in beschermde woonvormen als ambulant. Voorop staat voor haar dat iedere jongere zich thuis voelt en kan zijn wie hij is. Vanuit daar is er een stabiele basis om te werken aan dromen en wensen. Manon vindt het prettig om samen met de cliënt te kijken naar waar eigen krachten en kwaliteiten liggen, om zo te komen tot mogelijkheden.

Kiki Bons

Persoonlijk begeleider

Kiki werkt binnen di-rumah als woonbegeleider. Als afgestudeerd sociaal pedagogisch hulpverlener heeft zij, naast begeleiden van jongeren in het gezinshuis van haar ouders, twee jaar gewerkt in de jeugdzorg. Ervaring in begeleiden van jongeren met verschillende diagnoses en complexe zorgvragen is dus ruim aanwezig!
Persoonlijke aandacht en je gehoord voelen is belangrijk in ontwikkeling. Dit heeft Kiki vanuit huis meegekregen. Toen zij hoorde over di-rumah werd ze meteen enthousiast. Het thuisgevoel, een plek waar je mag zijn wie je bent. ‘Bij di-rumah wordt er gewerkt vanuit eigen kracht en dat is zeker waar ik voor sta!’. Kiki vindt het prettig om vanuit samenwerking aan de slag te gaan, vanuit het eigen kunnen, zodat iemand zich kan ontwikkelen tot de persoon die hij of zij wil zijn.

di-rumah_logo123
IMG_0678

Ista Sinay

Woonbegeleider

Vanuit zijn Molukse opvoeding heeft Ista zorgzaamheid meegekregen. Altijd waken over het welzijn van je naaste, een helpende hand bieden als een ander het moeilijk heeft. Bij di-rumah zet hij deze levenshouding voort. Het welzijn van de bewoner staat voorop.
“Wij zijn er in de eerste plaats om de jongeren een stap verder te helpen in het leven, tot het moment waarop ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen met onder meer de door ons aangereikte handvatten.”
De naam di-rumah (wat thuis betekent) doet de organisatie eer aan. Zoals hij van huis uit gewend is, doet hij zijn best om de bewoners zich thuis te laten voelen.

Mandy Klop

Woonbegeleider

Mandy is werkzaam als assistent woonbegeleider. Het werken met deze doelgroep vind zij erg leuk en interessant. In de begeleiding kijkt Mandy naar hetgeen de persoon wel kan. Graag zet zij de bewoners in hun kracht. Bij Mandy is het glas altijd halfvol! Met deze positieve insteek zorgt Mandy voor het bieden van de juiste begeleiding en ondersteuning.

Mandy is 12 jaar werkzaam geweest als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Zij heeft hierin ervaren dat ieder persoon een uniek individu is. Dat wil voor Mandy dus ook zeggen dat ieder zijn eigen sterke kanten en leerpunten heeft. Vanuit deze visie benadert zij de jongeren dan ook.

Mandy ondersteunt waar nodig om de persoonlijke doelen te bereiken en werkt daarnaast aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ze biedt bewoners een thuis en vindt een huiselijke sfeer erg belangrijk. ‘Dat is tenslotte ook waar Di-rumah voor staat’, aldus Mandy. Uit ervaring weet zij dat als iemand zich in een veilige omgeving bevindt, er meer ruimte is om te ontwikkelen.

IMG_0942
IMG_0688

Paulien Soethof

Woonbegeleider

Pauline is binnen di-rumah werkzaam als woonbegeleider. ‘Toen ik voor het eerste hoorde over di-rumah sloeg mijn hart een slagje over’, vertelt zij. Een kleinschalige organisatie waarin er ruimte en tijd is voor de mens als individu. Waar je samen met elkaar kunt werken aan dat wat je nog te leren hebt. Waarin aandacht en nabijheid er voor zorgen dat je het gevoel hebt er niet alleen voor te staan. Dit moest wel een plek zijn waar zij met al haar ziel en zaligheid zou kunnen doen waar zij goed in is! Het is ook precies wat zij bij di-rumah gevonden heeft.

Pauline is werkzaam op di-Rumah 5 waar zij een huiselijke sfeer neer zet waarin iedereen met elkaar leeft, maar er ook ruimte is voor persoonlijke groei en aandacht. Een omgeving waar je dát mag leren wat je nodig hebt om straks zo zelfstandig mogelijk de wijde wereld in te gaan. Een plek waar het niet erg is als je fouten maakt of iets nog niet lukt, maar waar Pauline altijd naast je staat om je te helpen waar nodig. Een plek waar je mag zijn wie je bent en mag worden wat jij wil.

Niet toegestaan. Deze content is beveiligd.